ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

113489 bytes 68374 bytes 25827 bytes 22650 bytes

Στη θέση της Θεσσαλονίκης, αλλά διακόσια χρόνια πριν από την ίδρυσή της πόλης
του Κασσάνδρου, χτίστηκε ένας κατάκοσμος ιωνικός ναός. Γλυπτική και
αρχιτεκτονική συναγωνίζονται σε ποιότητα και χάρη.

On the site of Thessaloniki, but two hundred years before the
   foundation of Cassander's city, a highly ornate Ionic temple was build.
   Its sculpture and architecture vied in quality and grace.