ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

547487 bytes

Χάλκινο κράνος και χρυσή μάσκα από ένα αρχαϊκό τάφο του νεκροταφείου της Σίνδου 
(τέλος 6ου αι. π.Χ.).

Bronze helmet and gold mask from an archaic tomb in the
   ground at Sindos (late 6th cent B.C.)