ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

83491 bytes 20313 bytes 18497 bytes 48945 bytes 46668 bytes

Οι ρέουσες πτυχές του διάφανου χιτώνα, η τολμηρή γύμνωση της θεάς, οι
καλογραμμένες λεπτομέρειες είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του κλασσικού
αριστουργήματος που συνδέεται με το όνομα του Καλλιμάχου μεγάλου καλλιτέχνη της
κλασσικής εποχής. Μια σειρά θαυμαστών αντιγράφων και άλλων κλασσικών πρωτοτύπων
κοσμούσαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

The flowing folds of the transparent tunic, the goddess's
   nudity is portayed and the finely drawn details are characteristic of
   the classical masterpiece associated with the name of Callimachus, a
   great artist of the classical age. A series of splendid copies of
   other classical originals adorned Thessaloniki's public spaces.