ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

365424 bytes

Άγαλμα της Αφροδίτης από το ιερό της Σαράπιδος στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικής
ποιότητας αντίγραφο των ρωμαϊκών χρόνων ενός πρωτότυπου του 5ου αι. π.Χ.

Statue of Aphrodite from the sanctuary of Sarapis in
   Thessaloniki. A remarkably fine copy from the Roman era of a 5th cent.
   B.C. original.