ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

122285 bytes 50773 bytes

Στο κέντρο της αρχαίας Θεσσαλονίκης βρισκόταν η αγορά, ο πυρήνας της πολιτικής
ζωής. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια μεγάλη πλατεία που πλαισιώνεται από στοές,
μια υπόγεια στοά και ένα θέατρο για ψυχαγωγία και πολιτικές συγκεντρώσεις.

In the centre of ancient Thessaloniki
lay the forum, the nucleus of its 
political life. Excavations uncovered 
a large square bordered by 
colonnades, an underground arcade
and a theatre for entertainment and 
political rallies.