ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ANCIENT THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

445035 bytes

Από την αγορά της Θεσσαλονίκης. 2ος - 4ος αι. μ.Χ.

From the forum of ancient Thessaloniki, 2nd - 4th cent. A.D.