ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

808338 bytes

Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η χρυσή λάρνακα που περιείχε τα οστά του Φιλίππου Β' στη Βεργίνα.

Thessaloniki Museum. The golden reliquary which contained the bones of Phillip II at Vergina.