ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

56309 bytes 54159 bytes 65143 bytes

Εκτός από τη μοναδική χρυσελεφάντινη ασπίδα, ο τάφος του Φιλίππου περιείχε
πλήθος ελεφαντοστέινων γλυπτών: κεφαλές Φιλίππου και Αλεξάνδρου, Μούσες,
Διόνυσο, Σιλήνους κ.α.

Apart from the unique gold and
ivory shield, Phillip's tomb contained 
many other sculprtures including heads
of Phillip and Alexander, Muses,
Dionysus and Silenus.