ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

706734 bytes

Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ένα από τα ελεφαντοστέινα γλυπτά από τον τάφο του πρίγκιπα στη Βεργίνα.

Thessaloniki Museum. One of the ivory sculptures from the prince's tomb at Vergina.