ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

130543 bytes 40932 bytes 35559 bytes

Χρυσά, χάλκινα και μαρμάρινα αγάλματα κοσμούσαν τα τεμένη και τους ναούς
του Δίου, της ιερής πόλης των Μακεδόνων. Εδώ ήταν στημένα και τα χάλκινα
πορτραίτα των Μακεδόνων βασιλέων.

Gold, bronze and marble statues
adorned the shrines and temples of
Dion, the sacred city of the
Macedonians. The bronze portraits of
the Macedonian kings were also set
up here.