ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

801445 bytes

Δίον. Το ιερό της Ίσιδος. Η θεά που ήρθε από την Αίγυπτο των Πτολεμαίων
λατρεύτηκε στους πρόποδες του Ολύμπου ήδη από τα ελληνιστικά χρόνια.

Dion. The sanctuary of Isis. The goddess who came from the Egypt of the 
Ptolemies was worshipped in the foothills of Mt Olympus as early as Hellenistic times.