ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

774448 bytes

Αγάλματα φιλοσόφων από την έπαυλη του Διονύσου στο Δίον.

Statues of philosophers from the villa of Dionysus at Dion.