ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

408207 bytes

Πέλλα. Μαρμάρινη κεφαλή του Αλεξάνδρου. Αρχές 3ου αι. π.Χ.

Pella. Marble head of Alexander. Early 3rd cent. B.C.