ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

281019 bytes

Τα αρχοντόσπιτα της Πέλλας δίνουν μια
αποσπασματική αλλά δυνατή εικόνα της
αρχιτεκτονικής στο Μακεδονικόν άστυ.
Τα δάπεδα των σπιτιών τα κοσμούσαν
ψηφιδωτά.

The mansions of Pella give a
fragmentary but vivid picture of the
architecture of a Macedonian city.
The floors of the houses were
decorated with mosaics.