ΒΕΡΓΙΝΑ VERGINA
ΔΙΟΝ DION
ΠΕΛΛΑ PELLA

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

528505 bytes

Πέλλα. Αυλή με ιωνικούς κίονες και αίθουσα με ψηφιδωτό δάπεδο.

Pella. Courtyard with Ionic columns and hall with mosaic floor.