ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

128677 bytes 136770 bytes 37017 bytes 66016 bytes

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει θαυμάσια μνημεία
αυτοκρατορικής τέχνης και αρχιτεκτονικής.
Φιλόδοξα οικοδομικά προγράμματα, μεγάλα
μεγέθη και πλούσιος διάκοσμος συνιστούν
την έκφραση των ιδεωδών της αυλής.

Thessaloniki possesses splendid
monuments of imperail art and
architecture. Ambitious building
programmes, large-scale
constructions and rich ornamentation
all express the court ideals.