ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

1048241 bytes

Θεσσαλονίκη. Τμήμα του ανακτόρου του Γαλερίου. Η τετράγωνη αυλή και η οκταγωνική αίθουσα του θρόνου. Αρχές 3ου αι. μ.Χ.

Thessaloniki. Part of the Palace of Galerius. The quadrangular courtyard and the octagonal throne room. Early 3rd cent. A.D.