ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

60322 bytes 24520 bytes

Το τόξο του Γαλερίου είναι τμήμα ενός
τετραπύλου που ήταν τοποθετημένο στο
σημείο όπου η πομπική οδός του
ανακτορικού συγκροτήματος συναντούσε
την πιο πολυσύχναστη οδική αρτηρία
της πόλης. Τα ανάγλυφα περιγράφουν
και εγκωμιάζουν τη νίκη του
αυτοκράτορα εναντίων των Περσών.

The Arch of Galerius is part of a
four-arched gateway which was
situated at the point where the
ceremonial way from the palace
complex met the city;s busiest
thoroughfare. The reliefs depict and
extol the Emperor's victory
over the Persians.