ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

683979 bytes

Η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Από το ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου. Αρχές 3ου αι. μ.Χ.

The Rotunda in Thessaloniki. Part of the palace complex of Galerius. Early 3rd cent. A.D.