ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

93155 bytes 125573 bytes 121500 bytes

Η οχύρωση της Θεσσαλονίκης ανάγεται στα
χρόνια του Κασσάνδρου. Τα τείχη όμως που
στέκονται ακόμη όρθια κατασκευάστηκαν
στα χρόνια του Θεοδοσίου (τέλος 4ου αι.
μ.Χ.) και επισκευάστηκαν πολλές φορές
αργότερα για να αντέξουν στις επιδρομές
των βαρβάρων.

The fortification of Thessaloniki can
be traced back to the time of
Cassander. However, the walls still
standing today were constructed
during the reign of Theodosius (late
4th cent. A.D.) and were later repaired
many times in order to withstand the
barbarian invasions.