ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

470619 bytes

Τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης.

The Byzantine walls of Thessaloniki.