ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

37238 bytes 103977 bytes

Ο μεγάλος ναός για τον Άγιο Δημήτριο που διαδέχτηκε το μικρό "μαρτύριο"
χτίστηκε στον 5ο αι. μ.Χ. Η ιστορία του ναού έχει δεθεί άμεσα με την τύχη της
Θεσσαλονίκης.


The large church in honor
of St Demetrius, which succeeded
the small martyr's shrine, was built in
the 5th century A.D. The history of the
church has been closely bound up
with the fate of Thessaloniki.