ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

538527 bytes

Ψηφιδωτό από τη Βασιλική του Αγίου Δημητρίου 5ου αι. μ.Χ.

Mosaic from the Basilica of St. Demetrius, 5th cent. A.D.