ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

68675 bytes 67268 bytes

Ο χαριτωμένος ναός του Οσίου Δαβίδ χτίστηκε γύρω στα 500 μ.Χ. Είναι ένα μικρό
αλλά πρωτοποριακό κτίσμα. Στο ψηφιδωτό εικονίζεται  το όραμα του Ιεζεκιήλ: Ο
νεαρός Χριστός ανάμεσα στα σύμβολα των Ευαγγελιστών, τον αετό, το λιοντάρι, τον
ταύρο και τον άγγελο. Στις άκρες πλαισιώνουν την παράσταση οι προφήτες Αββακούμ
και Ιεζεκιήλ.

The delightful Church of Hosios
David was built in about 500 A.D.
It is a small edifice but was advanced
for its time. The mosaic depicts the
vision of Ezekiel; Christ as a young
man is shown among the symbols
of the Evangelists - the eagle,
the lion, the bull and the angel.
Flanking the representation are
the prophets Habakkuk and Ezekiel.