ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

465932 bytes

Η Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης. 7ος αι. μ.Χ.

Hagia Sophia in Thessaloniki, 7th cent. A.D.