ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

35672 bytes 73570 bytes 98279 bytes 102908 bytes 90515 bytes

Ο μικρός μοναστηριακός ναός του Αγ. Νικολάου σώζει σχεδόν ακέραιο το ζωγραφικό
του διάκοσμο. Ένα εργαστήρι της Θεσσαλονίκης με ταλαντούχους τεχνίτες ζωγράφισε
τις παραστάσεις με έντονα χρώματα και καλοσχεδιασμένες μορφές.

The small monastery church of
St Nicolas has preserved its paintigs
almost intact. The vividly coloured
scenes and well drawn figures were
executed by gifted craftsmen from a
Thessalonian workshop.