ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

535000 bytes

Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός. Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία με την παράσταση του εν Κανά γάμου. 14ος αι. μ.Χ.

St Nicolas Orfanos. Detail from the fresco depicting the wedding at Cana. 14th cent. A.D.