ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

462194 bytes

Μουσείο Λευκού Πύργου. Εικόνα της Θεοτόκου. 14ος αι. μ.Χ.

White Tower Museum. Icon of the Theotokos (Mother of God). 14th cent. A.D.