ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

167550 bytes

Το θαλάσσιο οχυρωματικό τείχος της Θεσσαλονίκης κατεδαφίστηκε το 1866. Δεκαέξι
χρόνια αργότερα χτίστηκε η προκυμαία.

Thessaloniki's seaward rampants
were demolished in 1866. The quay
was constructed sixteen years later.