ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
BYZANTINE AND MODERN THESSALONIKI

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

771602 bytes

Η παραλία της Θεσσαλονίκης. Δίπλα-δίπλα η σύγχρονη πόλη και ο μεσαιωνικός πύργος.

Thessaloniki's sea-front. The modern city and the medieval tower side by side.