Μικροοικονομική Ανάλυση

(Τελευταία ενημέρωση: 2.6.2015)  ΝΕΟ

 

 

1. Ύλη Εξετάσεων (Από το βιβλίο τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4 και 5 και οι διαφάνειες των παραδόσεων - τα 2 παρακάτω links - τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι εκτός ύλης)

2. Παραδόσεις Μαθήματος κ. Μιχαηλίδη (ΝΕΟ --> 2.6.2015)

3. Παραδόσεις Μαθήματος κας Σεργάκη (ΝΕΟ --> 2.6.2015))

4. Ημερομηνία Εξετάσεων (8 Ιουνίου 2015: ώρα 10:30, αίθουσες: ΑΜΠ και 62)