Τίθεται σε λειτουργία η επίσημη σελίδα της Σχολής στο Twitter


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Saturday 12, February 2011 18:22

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Twitter.