Υπότροφος μέσω του προγράμματος TIME στην Ecole Centrale Paris


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Monday 03, June 2013 15:14

Ο Σταύρος Μάλλιαρης του Ηλία, φοιτητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ, 4ο εξάμηνο, έγινε αποδεκτός για φοιτητής του Τ.Ι.Μ.Ε στην Ecole Centrale Paris για τα ακαδημαικά έτη 2013-2014 και 2014-2015.