Τριμελής Επιτροπή Καθηγητών Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Friday 12, July 2013 16:14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εν όψει των  εκλογών για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., καλούμε τους υποψηφίους,
1) Αναγνωστόπουλου Χρήστο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2) Κατσάμπαλο Κωνσταντίνο Βασίλειο, Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
και τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., σε δημόσια συζήτηση την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, ωρα 12.00΄, στο Αμφιθέατρο Α. Τσιούμης.

Τα μέλη της Επιτροπής
Ουρανία Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Πρόεδρος
Αναστασία Λαδά-Χατζοπούλου, μέλος
Απόστολος Αρβανίτης, μέλος