Σεμινάριο: Διαχείριση Ευρωπαικών Προγραμμάτων (7/11/2014)


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Wednesday 15, October 2014 10:08

Σεμινάριο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2014 (09:30-17:00), Divani Caravel, Αθήνα

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα να εντοπίζουν προσκλήσεις προτάσεων, να αναζητούν διακρατικούς και εθνικούς εταίρους και να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις έργων που υποβάλλονται απ' ευθείας στις Βρυξέλλες. Επίσης, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ταχύτητα και αξιοπιστία, να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό εξωτερικό έλεγχο της Ε.Ε. και τέλος να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για έναν οργανισμό. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην πράξη ο εμπλεκόμενος και τις προσφορότερες στρατηγικές/τεχνικές πρόληψής τους.

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, υπεύθυνους διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, συμβούλους επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ενότητες Σεμιναρίου

A. Υποβολή πρότασης έργου

 • Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων - Στρατηγική επιλογής προσκλήσεων
 • Αναζήτηση εταίρων
 • Σχηματοποίηση κεντρικής ιδέας πρότασης
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Συγγραφή πρότασης
 • Υποβολή πρότασης

Β. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου

 • Τεχνική υλοποίηση
 • Οικονομική παρακολούθηση έργου
 • Υποβολή εκθέσεων
 • Συναντήσεις
 • Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων έργου

Γ. Οικονομικοί έλεγχοι

 • Εσωτερικός οικονομικός έλεγχος
 • Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος
 • Προετοιμασία για τους ελέγχους
 • Αποτελέσματα ελέγχου

Δ. Δίκτυο Συνεργατών και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 • Οργάνωση υλικού
 • Ενημέρωση / Προώθηση / Δικτύωση
 • Αξιοποίηση τεχνογνωσίας
 • Στελέχωση και δραστηριότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ε. Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Ανοικτές Προσκλήσεις

 

Κόστος Συμμετοχής: 370 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20% Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται. Τραπεζικός Λογαριασμός: ALPHA BANK, ΙΒΑΝ GR51 0140 1630 1630 0232 0002 857

Δήλωση Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο Fax 210.62.15.421 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής. Εναλλακτικά, επιλέξτε forward, συμπληρώστε και στείλτε την στο info@abpm.gr ή επιλέξτε "Δήλωση Συμμετοχής" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλέφωνo 210 6215 220. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:
ΤΗΛ.: FAX: E-mail:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1.
2.
3.
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Κωδ.Σεμ.SM