Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες στο νέο έργο CIPTEC (Horizon 2020)


Category: Νέα της Πολυτεχνικής, Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Thursday 11, June 2015 10:55

Job Vacancies at Transport Systems Research Group/ Aristotle University of Thessaloniki (TSRG of AUTh)

TSRG/ AUTh is looking to fill 1 to 2 full time and paid work positions of 2-months trial period duration in “research assistance and management field”, mainly in the framework of the CIPTEC project (“Collective Innovation for Public Transport in European Cities”) under the Horizon 2020 Programme. After the successful conclusion of this period, there is the prospect of extending the cooperation in a permanent basis until the end of the 3-years project period.

More information in the attached document.