Ορκωμοσίες Ιουλίου 2015


Category: Νέα της Πολυτεχνικής, Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Thursday 25, June 2015 13:06

Σας γνωρίζουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σχολής του Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. ως εξής:

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

  • 10:00-11:30 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • 11:30-13:00 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • 13:00-14:00 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

  • 10:00-12:00 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • 12:00-14:00 Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

  • 10:00-12:00 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  • 12:30-14:00 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών