Επισκευή ΒΔ όψης Εδρών ΠΣ


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Friday 17, July 2015 10:22

Φωτογραφικό υλικό από την επισκευή της βοδειοδυτικής όψης του κτηρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής.