Ορκωμοσίες Νοεμβρίου 2015


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Thursday 08, October 2015 12:47

Σας γνωρίζουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων των Τμημάτων της Σχολής του Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. ως εξής:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

  • 09:00-11:00 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • 11:00-13:00 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • 13:00-14:00 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

  • 10:00-12:00 Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • 12:00-14:00 Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

  • 09:00-11:00 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  • 12:00-14:00 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών