Συνέδριο «Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές»


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Tuesday 03, November 2015 15:36

Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2015

Συνδιοργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων

Η ημερίδα που διοργανώθηκε στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης το 2014 για την δημιουργική οικονομία και τις εξελίξεις στην Ελλάδα αποτέλεσε την ευκαιρία συσπείρωσης μιας κρίσιμης μάζας ερευνητών και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει ένας πρώτος κύκλος συζητήσεων για τον ρόλο των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών στην ελληνική οικονομία. Το συνέδριο «Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία: αναπτυξιακές πολιτικές» που διοργανώνεται από το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ αποτελεί την δεύτερη προσπάθεια καταγραφής της ερευνητικής δραστηριότητας, με σαφή προσανατολισμό προς τον ρόλο της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας στις διαδικασίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών η δημιουργική και πολιτιστική οικονομία έχει, με ποικίλους τρόπους, ενταχθεί στις πολιτικές αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης τόσο στον αναπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ενώ προσφάτως η σημασία της στις ευρωπαϊκές πολιτικές έχει αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά.
Τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότεροι δήμοι και περιφέρειες στην Ελλάδα εντάσσουν την δημιουργική και πολιτιστική οικονομία στις αναπτυξιακές τους πολιτικές, στην βάση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της νέας προγραμματικής περιόδου της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα αποτελούν μοχλούς αναπτυξιακών πολιτικών, έχοντας έντονες συνδέσεις με την αστική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις πόλεις, τον ελεύθερο χρόνο, την τουριστική οικονομία και την παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παρόλα αυτά, σε πολλά επιχειρησιακά προγράμματα στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρατηρούνται κενά όσον αφορά την λειτουργική αξιοποίηση του δυναμισμού των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και την γόνιμη παραγωγή πολιτικών που θα ενδυναμώσει περαιτέρω τους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Το συνέδριο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος αυτού του κενού, εξειδικεύοντας τις συζητήσεις για το αναπτυξιακό ρόλο της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας στις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες.

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου
– Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στον τοπικό και περιφερειακό – αναπτυξιακό προγραμματισμό
– Περιφερειακές ανισότητες στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
– Η σχέση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας με άλλους παραγωγικούς κλάδους
– Δημιουργικά και πολιτιστικά οικοσυστήματα: ανάλυση και αναπτυξιακές επιπτώσεις
– Καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό χώρο
– Συνεργατικοί χώροι και αστική ανάπτυξη
– Εξελίξεις στους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας
– Εργασιακές συνθήκες και επισφαλής εργασία
– Εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας και δημιουργική οικονομία
– Δημιουργική πόλη και δημιουργική τάξη
– Θεωρητικά παραδείγματα και κριτική ανάλυση

Στο συνέδριο θα υπάρξουν ειδικές συνεδρίες για νέους/ες ερευνητές/ριες (μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες)

Αποστολή περιλήψεων

Οι εκτενείς περιλήψεις (μέχρι 1500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας) θα πρέπει να σταλούν στο kaloger@plandevel.auth.gr, μέχρι 13 Νοεμβρίου 2015 (νέα ημερομηνία). Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν στις 20 Νοεμβρίου 2015. Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρεται τίτλος ανακοίνωσης καθώς και ονοματεπώνυμο, φορέας, ιδιότητα και email συγγραφέα(ων).

Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) – ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 546 36 Θεσσαλονίκη.

Κόστος συμμετοχής: 25€. Για φοιτητές η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οργανωτική Επιτροπή

Βασίλης Αυδίκος, Λέκτορας Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γιώργος Γριτζάς, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ
Ελισάβετ Θωίδου, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Αθανάσιος Καλογερέσης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ, επικοινωνία: kaloger@plandevel.auth.gr
Παναγιώτης Χατζηπροκοπίου, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ

Επιστημονική Επιτροπή
Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Βασίλης Αυδίκος, Λέκτορας Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αλέξιος Δέφνερ, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αθανάσιος Καλογερέσης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ
Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης, Α. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μάρθα Μιχαηλίδου, Επ. Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ
Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σοφία Σκορδίλη, Αν. Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Νικόλας Σουλιώτης, Ερευνητής Γ’ ΕΚΚΕ
Μανώλης Χριστοφάκης, Αν. Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο