"Αντιμετώπιση του BRAIN DRAIN". Πρόγραμμα Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης Μηχανικών, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας


Category: Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Tuesday 09, July 2019 21:53