Συνεργασία της Πολυτεχνικής Σχολής με το 308 ΠΕΒ


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Sunday 12, July 2020 14:51

Την αναζωπύρωση της προσπάθειας συνεργασίας της Πολυτεχνικής Σχολής με το 308 ΠΕΒ σηματοδοτεί η επίσκεψη του Διοικητή του, συνταγματάρχη Π. Κωστούλα και κλιμακίου  στελεχών του στην Πολυτεχνική Σχολή, στις 10 Ιουνίου. Μετά μια σύντομη συνάντηση στην Κοσμητεία, οι αξιωματικοί ξεναγήθηκαν σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις της Σχολής και συζήτησαν με τους διευθυντές και στελέχη τους. Ακολούθησε γενική συζήτηση, στην οποία εξετάσθηκαν ιδέες συνεργασίας.