Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Thursday 14, July 2022 14:05

- Προκήρυξη

- Αίτηση υποψηφιότητας

- Υ.Δ. περί μη συνδρομής κωλυμάτων