Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023


Category: Νέα της Πολυτεχνικής
Thursday 14, July 2022 14:41