Πρόσκληση σε διεθνές συνέδριο


Εκδηλώσεις
Τρίτη 11, Οκτωβρίου 2011 11:05

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το θεματικό δίκτυο KLIMABIOnetworκ (http://klimabio.web.auth.gr) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα: "Climate Change and Μarine Resources in the Coastal Zone-Tools for Risk Assessment, Policy Making and Management". Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο προώθησης της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και πανεπιστημίων του εξωτερικού σε θέματα που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις παράκτιες περιοχές, καθώς και των αντίστοιχων οικονομικών συνεπειών. Επιστήμονες από ινστιτούτα και πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των Η.Π.Α. έχουν προσκληθεί για να παρουσιάσουν αποτελέσματα από τις μέχρι τώρα έρευνές τους. Το θέμα του συνεδρίου αφορά επιστήμονες με σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, αλλά και φορείς που σχετίζονται με την αλιεία και τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων θα το βρείτε ως συνημμένο αρχείο στο παρόν μήνυμα. Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή τόσο για τους οργανωτές, όσο και για τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Με τιμή,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Αν. Καθ. Βασίλειος Μιχαηλίδης