Πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας στην Πολυτεχνική Σχολή


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 24, Οκτωβρίου 2011 15:29

Πρόγραμμα ταχύρρυθμης κατάρτισης για επαγγελματική/ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας στην Πολυτεχνική Σχολή για προ- / μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιους και υποψήφιες διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνήτριες.

Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής: από 24.10.2011 – 3.11.2011 στο idouliak@lit.auth.gr

Στόχος του Προγράμματος είναι να αναπτύξουν όσες και όσοι συμμετέχουν επιμέρους ειδικές δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο για επαγγελματική   /ακαδημαϊκή χρήση της αγγλικής γλώσσας που θα ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες βασικές δεξιότητες χρήσης της.

Προσφέρονται τα παρακάτω σεμινάρια:

1. Επικοινωνιακές δεξιότητες για την ανεύρεση εργασίας
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί 3 φορές, τις παρακάτω μέρες και ώρες:
α) 7/11/2011-14/11/2011
Μέρες και ώρες: Δευτέρα 7/11  9.00-11.15, Τρίτη 9/11 10.00-12.30, Πέμπτη 10/11 11.30- 14.00, Δευτέρα 14/11 9.00-11.15
β) 5/12/2011-12/12/2011
Μέρες και ώρες: Δευτέρα 5/12  9.00-11.15, Τρίτη 6/12 10-12.30, Πέμπτη 8/12 11.30- 14.00, Δευτέρα 12/12 9.00-11.15
γ) 13/12/2011-20/12/2011
Μέρες και ώρες: Τρίτη 13/12 10.00-12.30, Πέμπτη 15/12 11.30- 14.00, Δευτέρα 19/12 9.00-11.15, Τρίτη 20/12 10.00-12.30


2. Τεχνικές συνεδρίων: υποβολή περίληψης, προετοιμασία της ανακοίνωσης (γραπτή και προφορική), παρουσίαση, υποβολή επιστημονικού άρθρου (30 ώρες) 14/11/2011-14/12/2011

Τα σεμινάρια θα διδαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο B2 = Lower Certificate). Αριθμός συμμετεχόντων max. 15 / ανά τμήμα. Όσες και όσοι συμμετέχουν μπορούν να επιλέξουν ένα ή και δύο σεμινάρια ενώ είναι απαραίτητη η ανελλιπής παρακολούθηση. Οι ώρες και μέρες διδασκαλίας δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν γι αυτό παρακαλούνται όσοι τα επιλέξουν να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να συμμετέχουν. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και διδάσκονται σε αίθουσες της Πολυτεχνικής Σχολής. Στο τέλος του Προγράμματος θα δοθεί επίσημο Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Κ.Δ.Ξ.Γ. του Α.Π.Θ.
Υπεύθυνες διδάσκουσες είναι τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι με ειδικότητα τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του  Α.Π.Θ.: Δρ. Βασιλεία Καζαμία, Δρ. Άννα-Μαρία Χατζηθεοδώρου.

Η δήλωση συμμετοχής είναι ηλεκτρονική, υπάρχει στον ιστότοπο www.lance.auth.gr και θα υποβληθεί από 24.10.2011 – 3.11.2011 στη διεύθυνση: idouliak@lit.auth.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Αρχεία:
Anakoinwsi_KDXG.doc46 Kb