24ωρη αποχή από την εργασία όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών και συγκέντρωση στο ΤΕΕ/ΤΚΜ


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Τρίτη 13, Δεκεμβρίου 2011 12:11

Εμείς οι μηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, εργαζόμενοι και άνεργοι,

Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, νέοι, παλιοί και συνταξιούχοι, μαζί με τους συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα.


συμμετέχουμε μαζικά στις πρωτοβουλίες και στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ για να υπάρξει λύση για τα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου μας,:

 

την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε μια εποχή ύφεσης, ανεργίας και απολύσεων.

  • την επιχειρούμενη κατάργηση των νομίμων αμοιβών και την προώθηση της εργασιακής ζούγκλας εις βάρος της ασφάλειας της καθημερινότητας των συμπολιτών και των εσόδων του κράτους.
  • την ισοπέδωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των επιστημόνων, με την επιχειρούμενη ισοτίμηση με τα ΤΕΙ και με το βαθμολόγιο του Δημοσίου.
  • τη διάλυση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών με την ανυπαρξία αναπτυξιακού σχεδίου,  με την υποστελέχωση και την εργασιακή εφεδρεία.
  • την καθυστέρηση του ΕΣΠΑ και τη μείωση του Τεχνικού αντικειμένου, την ανυπαρξία προγραμματισμού νέων έργων, το μηδενισμό του ΠΔΕ και  την έλλειψη κινήτρων για την παραγωγή ιδιωτικού έργου.

 

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, με:

 

Ø      Αποχή από την εργασία όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών

 

Ø      Συγκέντρωση στις 10:00 στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49.

 

Ø      Κατάθεση ψηφίσματος στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,

www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου