Βραβείο Ιδρύματος Νέμιτσας 2012 στη Μηχανική


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Δευτέρα 02, Απριλίου 2012 15:17

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το 3ο Βραβείο Νέμιτσας θα απονεμηθεί το Νοέμβριο του 2012 στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ και θα συμπεριλαμβάνει τους πιο κάτω έξι τομείς:

  •     Μηχανολογική Μηχανική
  •     Ηλεκτρολογική Μηχανική
  •     Πολιτική Μηχανική
  •     Χημική Μηχανική
  •     Βιοϊατρική Μηχανική
  •     Μηχανική Υπολογιστών

Το βραβείο στη Μηχανική θα απονεμηθεί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το Νοέμβριο του 2012, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Προσωπικές αιτήσεις με υποστηρικτές ή αιτήσεις από προτείνοντες γίνονται αποδεκτές από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι τον Απρίλιο 2012.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο σύνδεσμο.