Πρόσκληση στην εκδήλωση με θέμα "Επισκέψεις και έρευνα σε Γερμανικά Πανεπιστήμια"


Εκδηλώσεις
Παρασκευή 11, Ιανουαρίου 2013 12:42

Ο Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής και ο Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος προσκαλούν τα μέλη Δ.Ε.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής σε εκδήλωση ενημέρωσης από εκπροσώπους της DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών), με θέμα:

"Επισκέψεις και έρευνα σε Γερμανικά Πανεπιστήμια"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013, ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Τμήματος (Ισόγειο Πτέρυγας Τοπογράφων).