Πρόσκληση σε Ημερίδα του Ερευνητικού Προγράμματος SYNER-G


Εκδηλώσεις
Τετάρτη 06, Φεβρουαρίου 2013 16:07

Η ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ σας προσκαλεί στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος  SYNER-G:

 “ Σεισμική τρωτότητα, εκτίμηση των απωλειών και ολοκληρωμένη σεισμική διακινδύνευση της Θεσσαλονίκης σε μελλοντικό ισχυρό σεισμό λαμβάνοντας υπόψη και τις αλληλοεπιδράσεις των κτιρίων, δικτύων κοινής ωφέλειας και κρίσιμων υποδομών”

 Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ. στο  Αμφιθέατρο 1 του  Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ., 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη.

 Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Συντονιστής του SYNER-G 

Αρχεία:
afisa_syner-g.pdf170 Kb